Spirituální informace, se kterými rezonujeme, vypovídají o naší úrovni vědomí více než o tom, zda je ta informace „špatná“ či „správná“. Proto je zcela přirozené, že jak se duchovně vyvíjíte, přitahují vás postupně jiné informace či okruhy.

Jak se vyznat ve spirituálních informacích

Přepis videa:

Já vás zdravím a vítám na svém kanále. Jsem ráda, že se zase vidíme aspoň takhle virtuálně, že vás nevyděsili ty řeči o egu a o práci se stínem, protože já rozumím tomu, že to není úplně mainstreamové. Jak jsem mluvila o tom, že hodně duchovních lidí nebo ti, kteří o sobě tvrdí, že jsou duchovní, tak vlastně nemají zájem o hlubší informace a o svůj vlastní seberozvoj. Oni mají zájem jen o to, aby si četli o té hezké spiritualitě a tak. To je ten důvod, proč jsem teda ráda, že jste to doklepali až sem.

První bod spirituálního vývoje

A dnes se taky budeme bavit o důležité části spirituální cesty. A to je hledání informací, jak se vyznat ve spirituálních informacích. To je ta informační doba, že jo? Protože každý obyčejný člověk jako já si dnes může zapnout kameru, mluvit na Youtube o svých úžasných spirituálních zkušenostech nebo o méně úžasných spirituálních zkušenostech. A jak se v tom zorientovat? Protože pro začátečníka je to strašně těžký. To je jeden z prvních bodů spirituálního vývoje. Člověk projde spirituálním probuzením, nějakým uvědoměním a řekne si: „Aha.“ A začne studovat. Začne načítat informace, začne odposlouchávat informace, začne je prostě sbírat. A dalším krokem je potom vlastní praxe. 

Spirituální informace a úroveň vědomí člověka a spirituálního učitele

Ale teď se chci bavit o tom období sběru informací. Díky množství informací, které jsou dnes dostupné na internetu, jste si už asi mohli všimnout, že i přímo ve spiritualitě jsou lidé, kteří si protiřečí. Opravdu najdete na jednu problematiku 50 jiných rad. A některé z nich budou v přímém rozporu sami se sebou. A jak se to vůbec může stát? Protože každý spirituální učitel anebo i jenom člověk, co o spiritualitě jenom mluví, ale i takový člověk je spirituální učitel, i když se tak třeba netituluje, tak pracuje s určitou úrovní vědomí. Já mám prostě určitou úroveň vědomí. A samozřejmě, že můžu komunikovat a předávat svoje zkušenosti jenom pro lidi, kteří jsou se mnou na té úrovni vědomí někde podobně. Tudíž samozřejmě ani moje informace nejsou pro všechny spirituálně hledající. Všichni jsme na různé úrovni. Jsou lidé, kteří jsou níže. Jsou lidé, kteří jsou daleko výše. 

Potom se dějí takové legrační věci, když k nějakému spirituálnímu učiteli přijdou lidé, kteří jsou hodně níže než on, tak to většinou skončí nějakými urážkami nebo napadáním. Když tam přijde někdo, kdo je hodně výše než on, tak si ho prostě nevšimne. Pro toho člověka prostě neexistuje. Protože člověk, který už je nějakým způsobem vyrovnaný, už má opravdu srovnané ty základní projekce ega, tak opravdu nemá potřebu někomu něco dokazovat a přesvědčovat ho. Prostě to bere tak, jak to je, protože těch příček je strašně moc. A i ta informace, která s vámi přímo nerezonuje a dalo by se říct, že je někde níž, může být přínosná pro někoho, kdo je ještě níž. Takže tohle je opravdu těžké soudit. 

Individualita spirituálních učitelů

V té spiritualitě to fakt musíte brát tak, že každý ten člověk je tam pro určitou skupinu lidí.

Je hloupost, aby jeden spirituální člověk seděl všem.

To není možné. Jsme takto rozdělení a i spirituální lidé jsou takto rozděleni. Naopak, když jsem mluvila o těch nižších spektrech vědomí, že i když se vás někdo bude snažit přesvědčit, že spiritualita je jenom o démonech a o negativních silách a tak (projekce ega), tak OK, asi je to pro někoho přínosná informace.

Třeba někdo zažívá něco podobného, má nějakou zkušenost a samozřejmě, že je to možné. Záleží to na jeho osobních vibracích, jaké zkušenosti dostane v té spiritualitě, takže to pro někoho může být přínosné. Proč ne? Ale když už jste se posunuli za tuto fázi, tak vy ty informace nebudete brát za přínosné a nebudete si jich všímat. Co je vám do toho, co si kdo kde vykládá?

A na druhou stranu když si berete někoho, kdo už opravdu dosáhl osvícení, je to realizovaný mistr a v dnešní době se dá najít na Youtube, tak tam zase už to učení hodně jde od osobní roviny. Tam už se moc neprobírají vztahy a takové každodenní věci. A ti lidi, co jsou níž, tak jim prostě nerozumí. Třeba si řeknou: „To je blbost. To je blázen.“ A prostě jdou pryč, i když jsou to reálně osvícení lidé, protože ta vibrační propast je tam tak velká, že to není pro ně.

Je důležité pochopit, že co není pro vás v tuto chvíli, neznamená, že to pro vás nebude za půl roku.

Takový posun jsem zažila několikrát.

Spirituální informace a důležitost otevřeného srdce

Takže jak navigovat v těchto informacích? Když je člověk ze začátku ve fázi sbírání informací a ještě je nepraktikuje, tak je problém v tom, že nemá otevřené srdce. Tudíž ta intuice tam příliš neplyne. A tudíž nevycítí, jaké informace jsou pro něj vhodné nebo jaké informace ho posunou dál. Takže tam pak bývají ty nejistoty: „Na tuto problematiku jsem dostala tuhle odpověď a tuhle odpověď. Tak co je správně?“ No a odpověď je: „To záleží na tom, v jaké situaci se nacházíte a podle toho je správná odpověď.“ Takže je to strašně těžké posuzovat. 

Posun do praktikující fáze

Nejlepší návod je, že se budete muset z té první učící fáze přesunout do té druhé praktikující. Kdy reálně meditujete, reálně na sobě pracujete a líp se vám budou rozlišovat informace, které jsou vám přínosné a které ne.

Je úplně normální, že za život člověk vymění několik spirituálních učitelů. Je to v pořádku. A je samozřejmě v pořádku, když má člověk jednoho mistra a následuje ho celý život. I to se může stát. V našich končinách v západní kultuře to teď není úplně obvyklé. My spíš skáčeme z jedné informace do druhé. Nebo co pro mě ze začátku bylo naopak přínosné, když jsem sledovala lidi z různých spekter, protože každý ze spirituálních učitelů má jiné zaměření, kromě toho, že míří na určitou skupinu lidí s určitým vědomím, tak má ještě specifickou tématiku. Ne všichni mluvíme o tom stejném.

Takže se přesuňte z té učící fáze už do té praktikující. Jestliže vám to učení už nic nedává a jenom se cítíte zmateni, tak je to pro vás signál, že: „Stačilo. Odložím knížky, odložím na chvilku videa na Youtube a jdu si sednout, jdu meditovat. Anebo se zapíšu do nějakého kurzu a naučím se jak meditovat.“ Rozumíte?

Musíte to začít praktikovat. A samozřejmě tu odpověď potom musíte najít uvnitř sami v sobě, jaký člověk s vámi rezonuje a jaký ne. I ta zpráva o tom, když s vámi někdo nerezonuje, tak to právě neznamená, že nikdy v životě nebude s vámi rezonovat. A o tom člověku to samozřejmě nevypovídá, že by ty informace byly mylné nebo špatné.

Praktický příklad spirituální informace

Já vám dám jeden příklad. A tím příkladem je práce s emocemi. Když se bavíme s klienty, jak pracovat s emocemi, tak různí lidi ode mě dokážou dostat různé odpovědi. To nejhorší, co můžete udělat s emocemi, je to, že si je prostě nepřiznáte, že je absolutně ignorujete.

A to ego si to nepřizná, protože je bolestivé si přiznat, že mu třeba někdy bylo ublíženo nebo že jsme mu někdy ublížili my sami a té své duši. To je to nejhorší, co můžete udělat s těma emocemi. Když za mnou přijde takový člověk, který to má v sobě takto nastavený, tak moje rada bude znít: „Musíte začít dávat ty emoce najevo. I když to bude znamenat, že budete křičet, že budete řvát, že budete bouchat do boxovacího pytle, abyste to ze sebe dostal, musíte to ze sebe začít projevovat. Musíte to začít komunikovat, i když u toho budete řvát.“

A když za mnou přijde člověk, který je ale zvyklý pracovat se všemi emocemi v tom smyslu ne vědomě, ale že je nechává proudit skrz sebe, tak ta práce bude jiná. Tak mu řeknu: „A budeme pracovat na konstruktivním řešení, jak je dostat pod kontrolu, jak se jimi nenechávat ovládat, jak si tam vytvářet vědomý odstup.“ A kdybyste dali tuto radu prvnímu člověku, tak mu bude úplně k ničemu. Takže si můžete vzít, že bych si mohla sednout a mohla bych o obou přístupech natočit video. Pro někoho by bylo přínosné to první video a pro někoho by bylo přínosné to druhé video. A to si ale vy musíte určit. Neudělá to za vás spirituální učitel.

Spirituální učitel je vždy trošku napřed před svými žáky.

Tak se na to můžete dívat.

Rozdíl mezi individuálním a globálním učením

Takže když se jedná o nějaké globální učení, tak je to jiné. Když mám jednoho klienta, můžeme mluvit konkrétně o něm.

Když mluvím na kameru, tak si musím vybrat skupinu lidí, na kterou mluvím.

Jinak to nejde, protože je vás hodně a v tomhle případě nikdo ze spirituálních učitelů nemůže zohledňovat individuální případy. Vybere si úroveň vědomí, pro kterou mluví. A vy si to musíte rozeznat, který z těch lidí vám něco říká a který vám nic neříká, případně to nějak přecházet.

Takže moje rada zní: jestliže jste zmateni ze spirituálních informací, že na různých místech dostáváte různé rady a akorát jste z toho zmatenější a zmatenější, tak je čas, abyste ukončili fázi hledání. A je čas, abyste vy sami šli praktikovat, abyste ty odpovědi opravdu začali hledat uvnitř sami v sobě. Víc se napojíte na svoji intuici a už vám to bude daleko jasnější.

A bude vám i daleko jasnější, jaké další informace nebo jaké další oblasti byste si pak třeba měli nastudovat, protože nedává smysl každý týden skákat z jedné na druhou. A o tom se budeme bavit zase někdy příště.