Zvířata jsou jedním z mých oblíbených témat. A jelikož se o nás traduje, že jsme národ pejskařů a milovníků zvířat, jistě vás potěší, že nás zvířata mohou provázet i po své smrti. Je to úplně stejné jako v případě zemřelých blízkých lidí. Když opustí své fyzické tělo a postoupí do další fáze, chodí nás navštěvovat, pomáhat a poskytovat potřebnou podporu. Totemová zvířata jsou ovšem trochu něco jiného.

Co znamená totemové zvíře

Výraz totemové zvíře pochází ze šamanské praxe a často se setkáváme s výrazem silové zvíře. Nejedná se však o naše domácí mazlíčky, co nás provádí z druhé strany. Totemové zvíře řadíme mezi naše duchovní průvodce.

Totemových zvířat máte kolem sebe více. Představují se vám (jestliže je necháte) právě v čas, kdy je potřebujete. Funguje to na stejném principu, jako s ostatními duchovními průvodci. Máte jedno hlavní totemové zvíře a spoustu dalších, které s vámi pracují dle konkrétní životní situace, ve které se právě nacházíte. Výrazem „silové zvíře“ odlišujeme naše hlavní totemové zvíře od těch dalších. Nicméně je důležité naslouchat všem, kteří k vám přicházejí, má to své důvody.

Totemové zvíře a jeho poselství

Totemové zvíře je zvíře, které dokončilo svou inkarnační cestu a nyní ztělesňuje archetypy v jejich absolutní podobě. To znamená, že nese jak pozitivní vlastnosti daného archetypu, tak negativní. Např. vlk je archetypem silné osobnosti, která ale ráda žije obklopena dalšími bytostmi. Jestliže člověk nemá jeho vlastnosti plně integrované a v harmonii, může se projevovat přílišnou starostí o ostatní a závislostí na nich.

V současné době mnoho lidí prochází transformací, tzv. spirituálním probuzením. Přičemž právě v takovém období se vám může začít zjevovat motýl – asi nejtypičtější zvíře pro období transformace.

Silové zvíře

Jak jsem zmiňovala výše, silové zvíře je hlavní totemové zvíře člověka. To znamená, že ho máte celý život na rozdíl od ostatních, kteří mohou přicházet a odcházet. Archetyp vašeho silového zvířete koresponduje s vašimi charakterovými vlastnostmi – jak s pozitivními, tak negativními. Všichni chtějí, aby jejich silové zvíře bylo něco velkého a silného. Je nutné si ale pamatovat, že i malá myška může mít stejně silné poselství jako majestátní slon. Samozřejmě jsou to pouze naše předsudky, které nás k takovému smýšlení vybízí. Při hledání svého silového zvířete je nutné mít otevřenou mysl a nemít žádná očekávání.

Jak nalézt své silové zvíře:

  • Přijde za vámi samo. Bez jakékoliv větší námahy za vámi vaše silové zvíře samo přijde. Může se tak stát v rámci astrálního cestování, meditace nebo nečekané vize. Když za vámi přijde samo, znamená to, že je čas začít integrovat jeho hodnoty a naslouchat jeho zprávám.
  • Podniknete meditaci se záměrem své silové zvíře nalézt. V tomto případě záleží na stupni rozvoje vašich intuitivních smyslů. Informaci o druhu zvířete můžete obdržet pomocí vizí, slov, bloků myšlenek nebo pocitů.

Silové zvíře v šamanské tradici

V tradičním šamanismu je rozšířená metoda šamanské cesty. Jedná se o zvláštní typ meditace, která se provádí se záměrem léčení sama sebe či druhých lidí. Na těchto cestách je silové zvíře vždy přítomno po boku léčitele či léčitelky. Pomáhá nám zejména s navigací ve spirituálním světě a se schopností rozlišení. Silové zvíře může mít ale více rolí. Víceméně to záleží na vás, jak se s ním domluvíte. Tyto role jsou ale vždy závislé na archetypálních vlastnostech, které představuje.

Setkání s totemovým zvířetem je krásná zkušenost a za žádných okolností vám zvíře neublíží. Jestliže má totemové zvíře pro vás nepříjemný vzhled (pro mnohé had nebo pavouk), nenechte se unést iracionálním strachem, ale dejte na svůj cit. Jakmile totiž cit umíte správně používat, poznáte ihned, že ono zvíře je váš společník, nikoliv nepřítel.